Πολιτική Πληρωμών

  • Για τις διαδικτυακές κρατήσεις όλων των μεταφορών αλλά και εκδρομών, το συνολικό ποσό πληρωμής των οποίων, ξεπερνάει τα 80,00€, απαιτείται 10% προκαταβολή του συνολικού ποσού εντός 24 ωρών από τη στιγμή της κράτησης.

 

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με κατάθεση στον παρακάτω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας AthensVip
  • Μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στο ηλεκτρονικής μορφής POS της ιστοτόπου μας ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σε φυσικό POS στα αυτοκίνητα μας.
  • Μέσω PayPal στο λογαριασμό της εταιρείας ([email protected])

Σε περίπτωση που η προκαταβολή κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας ([email protected])το αποδεικτικό πληρωμής.