Πολιτική Κράτησης Εκδρομών

  •  Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν εκδρομές από 1 έως 4 άτομα και αναφέρονται στο νόμισμα του ευρώ (€). Απαράιτητη προυπόθεση για την κράτηση μιας εκδρομής είναι η δήλωση του πλήρους ονοματεπώνυμου κάθε επιπλέον ατόμου που θα συμμετάσχει στην εκδρομή από τον πελάτη που κάνει την κράτηση προς την εταιρεία μας.
  •  Στις τιμές των εκδρομών όπως περιγράφονται και αναφέρονται στον ιστότοπό μας, περιλαμβάνονται διόδια, καύσιμα και όλοι οι νόμιμοι φόροι. Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται γεύματα, τρόφιμα, ποτά και εισιτήρια μουσείων/αρχαιολογικών χώρων.
  • Για τις πληρωμές που γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ετιαρίας μας, απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης χρημάτων μέσω e-mail.
  • Για υπηρεσίες μεταφοράς, η ακύρωση – αλλαγή είναι δωρεάν, αν ληφθεί σχετική ειδοποίηση από τον πελάτη τουλάχιστον 1 (μία) ημέρα πριν από τον πραγματικό χρόνο παραλαβής. Για την ακύρωση ή την αλλαγή της μεταφοράς, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία μέσω τηλεφώνου στον αριθμό +30 698 3667778 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την επιβεβαίωσή τους από έναν εκπρόσωπο της υποστήριξης πελατών. Εάν δεν ειδοποιηθεί η εταιρία μέσα στο χρονικό διάστημα των 4 (τεσσάρων) ωρών ή οι πελάτες δεν εμφανιστούν στη θέση παραλαβής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το προπληρωμένο ποσό για την εκτέλεση της μεταφοράς θεωρείται το ποσό της συμβατικής ποινής που αποζημιώνει την εταιρία AthensVIP για τη ζημία που προκλήθηκε από την καθυστερημένη ακύρωση.

Αίτημα του πελάτη όσον αφορά αλλαγές της παραλαβής, της απόρριψης, του χρόνου και των αποζημιώσεων αποσκευών μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις με βάση την τοπική ρύθμιση κάθε πόλης προορισμού. Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη το συντομότερο δυνατό για να τον ενημερώσει και να δεχτεί οποιεσδήποτε πρόσθετες πληρωμές ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν την αλλαγή. Σε περίπτωση μη απάντησης από πλευράς των πελατών ή απουσίας πληρωμής, η εταιρία AthensVIP δε δύναται να προχωρήσει στη διαμονή της μεταφοράς και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την υπηρεσία μεταφοράς.